In mijn onderzoek stuitte ik herhaaldelijk op het gebrek aan motivatie voor veranderen met lean management. Dat kwam vooral omdat de doelstelling niet altijd duidelijk was. Veel leidinggevenden weten theoretisch wel waar lean over gaat, maar vallen in de praktijk toch vaak in de valkuil dat ze veranderingen zien als een instrument of middel om een beoogd bedrijfsresultaat te realiseren. Kijk maar eens naar je eigen praktijk. Grote kans dat in de dagelijkse gang van zaken de toegevoegde waarde voor de patiënt toch naar de zijlijn verschuift. Zelf heb ik dit ook vaak meegemaakt: ondanks al je ambitie en bevlogenheid vergeet je regelmatig waar het allemaal om gaat, en laat je de bedrijfsmatige winst prevaleren boven kwaliteitsverbetering. Lean leidinggeven is echter géén quick fix voor een omzetverbetering. Dat de verbetering in de bedrijfsprocessen vaak zorgt voor minder verspilling en dus ook voor bezuiniging, is alleen maar een bonus.

Verder lezen? Bestel het boek