Je zult er hoe dan ook mee te maken krijgen dat niet alle medewerkers in staat en bereid zijn om met meer verantwoordelijkheid om te gaan. Dwing je iemand om meer verantwoordelijkheid te nemen dan hij aankan, dan leidt dat ertoe dat diegene overwerkt raakt, gedemotiveerd wordt of in de weerstand schiet. Observeer dus goed waar iemands grenzen liggen. Nog iets om in je achterhoofd te houden: als een medewerker de dingen anders doet dan jij betekent dat niet per se dat het werk niet goed uitgevoerd wordt. Zolang iemand de vastgestelde doelen, normen en verwachtingen volgt, is er best wat speling waar het de uitvoering betreft. Het doel is om het werk gedaan te krijgen, niet het neerzetten van een meesterwerk.

Verder lezen? Bestel het boek