Tekst ‘je weet niet alles’

De huidige manier van beleidsontwikkeling vraagt om een meer organische en procesgerichte benadering in dialoog met diverse partijen. Dit houdt in dat je niet alles in de hand hebt en moet durven vertrouwen op het proces. Je bepaalt slechts de kaders, en geeft voor de verdere invulling van die koers ruimte aan je medewerkers. Je laat vooral los.

Het hebben van een lerende houding is daarbij een belangrijke competentie. Het begint ermee dat je bescheiden bent en je eigen beperkingen erkent. Je bent echt niet slimmer dan ieder ander, omdat je toevallig de leiding hebt. Geef daarom toe dat je zelf de wijsheid ook niet altijd in pacht hebt en wees bereid je zienswijze aan te passen als je ergens vastloopt. Ook jijzelf faalt soms en je moet net als je teamleden nog veel leren! Op de momenten dat ik zelf die houding aannam en mijn fouten toegaf, merkte ik dat de afdeling en ikzelf een sprong maakten in het verbeterproces.

Verder lezen? Bestel het boek