missers en successenMedewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun deel van het proces, creëren zelf die cultuur waarin continu verbeteren de norm is. Als lean leider kun je dit stimuleren door je oren te sluiten voor behoudende argumenten als ‘zo doen wij dat hier nu eenmaal’ en door juist open te staan voor innovatieve ideeën. De praktijk leert dat lean staat of valt met goed communiceren en afstemmen, elkaar aanspreken op gedrag en samen durven erkennen dat het beter kan, zonder onderlinge verwijten. Als leider moet je jezelf zó verantwoordelijk opstellen, dat je teamleden bereid zijn risico’s te nemen en dat ze zowel jou als elkaar vertrouwen.

Omdat je nu eenmaal veel leert van gemaakte fouten, is het belangrijk dat bij elke fout de oorzaak wordt gezocht. Daarbij is het van belang dat er een no-blamecultuur bestaat waarin medewerkers straffeloos gemaakte missers kunnen melden. Het voelt pas veilig als een fout gezien wordt als een leermoment, en als de oorzaak ervan gekoppeld wordt aan het proces en niet aan het individu. Vraag dus vooral waarom en niet wie!

Verder lezen? Bestel het boek